Regler och villkor

Köpvillkor

Om du undrar något angående våra villkor når du oss enklast på kundtjanst@interguide.nu.

1. Köp 

Vid beställning träffas avtal om köp först när InterGuide.nu bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av InterGuide.nu. Om leveranstiden ändras kommer kunden att meddelas om detta så snart som möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram tills att varan är skickad. InterGuide.nu har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och InterGuide.nu måste kunna fastställa kundens bostadsadress. 

2. Priser

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som InterGuide.nu inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet. 

3. Frakt 

En fraktkostnad om 69 kr tillkommer inom Sverige. För frakt utomlands ber vi er höra av er till oss för mer information.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.1 Betalning med Payson 
Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss. Med Payson kan du sätta in pengar med VISA, MasterCard samt internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank). Läs mer om Payson här: www.payson.se

4.2 Paysonfaktura

Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

4.3 Swish

För de som önskar finns möjlighet att nyttja Swish som betalsätt. Följ alltid de anvisningar som visas i slutet av varukorgen.

Swish fungerar mellan Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund samt Swedbank och Sparbankerna. Swish är en mobiltjänst för privatpersoner och företag. Tala med din bank om hur du kan använda Swish.

 

5. Leveranser

Beställningar som görs fram till klockan 14.00 på helgfri vardag behandlas samma dag och levereras normalt inom 1-2 dagar inom Sverige.

Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager. Paketen levereras av DHL eller annan transportör till utlämningsställe eller skickas som post. 

6. Leveransförseningar 

Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den eventuella skada som förseningen förorsakat. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.  

7. Transport 

InterGuide.nu ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid en eventuell retur till oss. 

8. Skadade varor 

När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt.  Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, kontakta oss så snart som möjligt via e-post till kundtjanst@interguide.nu

9. Ångerrätt och öppet köp

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

10. Reklamationer/Garanti 

Zoomoi Shops In Sweden/InterGuide.nu erbjuder alltid 24 månaders garanti (6 månader för batterier då dessa är förbrukningsvara) från leveransdag, garantin gäller dock inte för fel som beror på fukt, damm eller handhavandefel. Du har 3 års reklamationsrätt.

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via vår hemsida eller via e-post för vidare instruktioner. Använd gärna reklamationsformuläret på hemsidan eller meddela oss via e-post kundtjanst@interguide.nu innan du skickar något. Lägg med fakturan/kvittot så vi kan identifiera returen. Kom ihåg att du ansvarar för frakten till oss. Vi förbehåller oss rätten att neka garantiärenden där produkten använts oaktsamt eller vid slitage utöver normal användning.
Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

   
11. Återbetalningar 

Återbetalning sker via Payson. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.

12. Reservationer 

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan. 

13. Skydd av personuppgifter

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till InterGuide.nu kommer att lagras och behandlas i digitalt format. InterGuide.nu ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av InterGuide.nu för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida. 

Personuppgiftsansvarig: 
Zoomoi Shops In Sweden/InterGuide.nu (Org. 559003-3758) 
Box 5069
SE-250 05 Helsingborg
Sweden

Kunduppgifter som lagras: 
-Namn 
-Adress 
-E-postadress 
-Telefonnummer 
-Personnummer 
-Organisationsnummer 
-Köphistorik hos InterGuide.nu 

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan: 
-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 

Registerutdrag: 
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter: 
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos InterGuide.nu raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att InterGuide.nu skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

14. Ej uthämtat paket

Om ditt paket anländer till ett utlämningsställe skickas en avisering via e-post eller sms till dig. Du som kund är ansvarig för att det mobilnummer, den adress och den e-postadress du angivit är korrekta. 
Om du inte hämtar ut ditt paket så debiteras du en administrativ avgift på 299 kr. 

15. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm. 
http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här


Butiken använder OpenCart
InterGuide.nu © 2018